Λειτουργία Υποθηκοφυλακείου Καστελλίου Πεδιάδος (ΝΕΑ ΚΥΑ)

Δημοσιεύεται εδώ η απόφαση της Αν. Υποθηκοφύλακα Καστελλίου Πεδιάδος, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Καστελλίου Πεδιάδος, σύμφωνα με τη  Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β4899/6.11.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020).