ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09.11.2020

 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση για τη Λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου βάσει της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020).