ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 7.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020

Δημοσιεύεται εδώ ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κατά το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως 30.11.2020.