ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου αναφορικά με την προθεσμία διόρθωσης πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και εδώ σχετικό υπόμνημα (ιστορικού Κτηματογράφησης και προθεσμίας διόρθωσης πρώτων εγγραφών.