ΠΡΑΞΗ 200/2021 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 16.3.2021 έως 22.3.2021

Δείτε εδώ την Πράξη 200/2021 ΤΟY ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 16.3.2021 και ώρα 06:00 έως 22.3.2021 και  ώρα 06:00.