Η υπ΄ αρ. 62/2021 πράξη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ την υπ΄ αρ. 62/2021 πράξη περί αναστολής της λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από 16-3-2021 έως και 22-3-2021.