Ειρηνοδικείο Ηρακλείου - Πράξη 182_2021 Επαναπροσδιορισμος δικασιμων απο 1-2 έως 28-2-2021

Δείτε εδώ την Πράξη 182_2021 της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  με την οποία  Επαναπροσδιορίζονται οι υποθέσεις των οποίων η συζήτηση δεν εκφωνήθηκε  από 1-2-2021 έως 28-2-2021.