Ιατρικά Λάθη-Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νοσοκομείου Για Παραλείψεις Ιατρών –Παράλειψη Θεράποντος Ιατρού Να Ενημερώσει Τον Ασθενή-Ψυχική Οδύνη 400.000 ευρώ.

https://www.esd.gr/newsletters-nomologia-nomika-nea/archive/view/listid-48-email-sendblaste-google-aythentication-11371/mailid-507-newsletter-16-03-2021