ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗN ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Κατόπιν της με  αριθ. 2/9.2.2021 απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΦΕΚ 323 Γ’ 17.2.2021)

Για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει το χρόνο άσκησης έως 18/4/2021

 

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως και την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 στα γραφεία του ΔΣΗ   (Δικαστικό Μέγαρο )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Υπεύθυνη Δήλωση 
 3.  Πιστοποιητικό άσκησης(ΒΛ. συνέχεια ανακοίνωσης για δικαιολογητικά λήψης πιστοποιητικού)
 4. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίο (δεν απαιτείται  επικύρωση)
  Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί και επίσημη μετάφραση αυτού.
 5. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση)
 6. Απόδειξη κατάθεσης ποσού εβδομήντα (70,00) ευρώ στον αριθμ. 5011091124939 (IBAN GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς


Σημειώνουμε ότι στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021».

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι τα εξής:

 • Αίτηση του ασκούμενου  προς τον Δ.Σ.Η.
 • Βεβαίωση από τον δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία ή φορέα ότι ασκηθήκατε συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.
 • Παράβολο 20€ στο ταμείο ΔΣΗ. 

Σημείωση :  Παρακαλούνται όσοι ασκούμενοι δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους να το πράξουν έως και την ημέρα κατάθεσης αίτησης για πιστοποιητικό εξετάσεων.

(πακέτο δικαιολογητικών μπορείτε να παραλάβετε από τη γραμματεία ΔΣΗ)