Σύσταση οργανωτικής επιτροπής εξετάσεων ασκουμένων

Δείτε εδώ το Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 101/17-03-2021