ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 66/2021

Δείτε εδώ τη με αρ. 66/2021  πράξη του Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου κ. Συσκάκη.