ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ 29-3-2021 ΕΩΣ 5-4-2021

Δείτε εδώ τη συνημμένη την πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λασιθίου σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Πρωτοδικείου Λασιθίου από 29-3-2021 έως 5-4-2021.