ΠΡΑΞΗ 228/2021 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 29.3.2021 έως 5.4.2021

Δείτε εδώ την με αριθμό 228/2021  Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, για την λειτουργία από την Δευτέρα 29.3.2021 και ώρα 06:00 έως την Δευτέρα 5.4.2021 και ώρα 06:00.