Πράξεις λειτουργίας Πρωτοδικείου Ηρακλείου 74 και 75/2021

Δείτε εδώ και εδώ τις δυο πράξεις 74 και 75/2021 του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας μας