ΦΕΚ Γ 908/14.4.2021-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Δείτε εδώ τη με αρ. πρωτ.8 /9.4.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  για την τροποποίηση προκήρυξης διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄  εξεταστικής περιόδου 2021,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ,τεύχος Γ  908/14.4.2021