Υπ' αρ. 344/18-4-2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Δείτε εδώ τη υπ' αρ. 344/18-4-2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, η οποία ρυθμίζει τη 
λειτουργία του Δικαστηρίου από τις 19/4/2021 και ώρα 06:00 π.μ., έως και τις 26/4/2021 και ώρα 06:00 π.μ.