ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 26.04 - 03.05.2021 και ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Δείτε εδώ  και εδώ αντίστοιχα