ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 96/2021

Δείτε εδώ τη με αρ. 96/2021 πράξη του Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας του Πρωτοδικείου για το χρονικό διάστημα από 26-04-2021 έως και 03-05-2021 και ώρα 06:00.