Πράξη Προέδρου 145/2021 για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου (7/6/2021-14/6/2021)

Δείτε εδώ τη με αριθ.145/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, σχετικά με την λειτουργία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 έως και 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00.