Υποθηκοφυλακείο Καστελίου: Αιτήσεις πιστοποιητικών για απαλλοτριώσεις

Λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων προς την Υπηρεσία μας για την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν την ειδική διαδικασία των απαλλοτριώσεων και προκειμένου για την διευκόλυνση της έρευνας και της ταχύτερης έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις τους με βάση το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
 
Η Αν/τρια Υποθηκοφύλακας
Δέσποινα Γ. Παπαλεωνίδα
Το σχετικό αρχείο εδώ