ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ AΠΟ 14-6-2021 EΩΣ 21-6-2021

Δείτε εδώ την Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λασιθίου σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας των εργασιών του από 14-6-2021 έως 21-6-2021.