Υπ' αριθμ. 173/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Αναστολή Λειτουργίας από 28-06-2021 και ώρα 06:00 έως 05-07-2021 και ώρα 06:00)

Δείτε εδώ τη με αριθ. 173/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σχετικά με την αναστολή λειτουργίας από 28-06-2021 και ώρα 06:00έως 05-07-2021 και ώρα 06:00