ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Οι συνάδελφοι που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής, σύμφωνα με την από 18-3-2021 πρόσκληση του  Δ.Σ.Η, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ www.ermis.gov.gr και κατόπιν να πραγματοποιήσουν την πληρωμή ποσού 27,28 € μέσω του Portal.olomeleia.gr ορίζοντας ταυτόχρονα και ραντεβού. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στον πρακτικό οδηγό που επισυνάπτεται (ΒΗΜΑ 1 & ΒΗΜΑ 2). Μετά την πληρωμή θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Η (οδός Ζωγράφου αρ. 7) για την παραλαβή του USB token σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με την υπάλληλο του Δ.Σ.Η κ. Χριστίνα Βουιδάσκη. (Τηλ: 2810281587). Για την παραλαβή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αποδεικτικό πληρωμής του ποσού και να γνωρίζει τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.Η κ. Νικόλαο Κουβίδη.

Από τη Γραμματεία του Δ.Σ.Η

Διαβάστε αναλυτικά τον πρακτικό οδηγό  εδώ