Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου (29.07.21)

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14/7 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου»,το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση και ο προϋπολογισμός Ένταξης ανέρχεται σε 27.295.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Φορέας Υλοποίησης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο είναι ο Κύριος της Πράξης.
Το ως άνω πρόγραμμα επιδοτούμενης άσκησης:

α)απευθύνεται σε 2400αποφοίτουςΝομικών Σχολών εγγεγραμμένους στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας,οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμμετάσχουν σε αυτό για 18 μήνες(12 μήνες σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες της χώρας και 6 μήνες σε Δικηγόρο/ Δικηγορική Εταιρεία).

β)θα υλοποιηθεί σε τέσσερις κύκλους των 18 μηνών.


Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο: Κυριακή 25/7.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό σημείωμα και εδώ το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης