Μη λειτουργία των αρχείων κατά το μήνα Αύγουστο 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σας γνωρίζουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο 2021 τα αρχεία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (εντός Δικαστικού Μεγάρου, επί της οδού Αβέρωφ 27 και επί της οδού Ανωγείων 48) δεν θα λειτουργήσουν, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις και μετά από έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας.

  Εκ της Διευθύνσεως της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου