ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ

Στα πλαίσια της προστασίας των εργαζομένων και των επισκεπτών, καθώς και του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α) Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης του εξωτερικού χώρου, των εισόδων/εξόδων και των διαδρόμων του κτιρίου, με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, καταστροφή δημόσιας περιουσίας κλπ. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Β)  Ενόψει του ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού και των ψηφιακών βεβαιώσεων αρνητικών rapid test, η είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου θα γίνεται υποχρεωτικά από την κεντρική πύλη. Οι λοιπές είσοδοι/έξοδοι είναι αποκλειστικά έξοδοι κινδύνου και δεν επιτρέπεται η χρήση τους για άλλο σκοπό. Η χρήση αυτών, εκτός της περιπτώσεως κινδύνου, θα ελέγχεται πειθαρχικά.

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ελευθέριος Συσκάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών