ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δείτε εδώ την πράξη αναστολής και εδώ την Πράξη επαναλειτουργίας του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.