Αλλαγή αίθουσας για την εκδίκαση των υποθέσεων του Μονομελούς Πλημ. Ηρακλείου της 4-10-2021

Δείτε εδώ τη με αρ. 259/2021 πράξη με την οποία ορίζεται νέα αίθουσα για την εκδίκαση των υποθέσεων του Μονομελούς Πλημ. Ηρακλείου της 4-10-2021