Αλλαγή αίθουσας για την εκδίκαση των υποθέσεων του Μονομελούς Πλημ. Ηρακλείου της 8-10-2021

Δείτε εδώ τη με αρ. 260/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου  με την οποία ορίζεται νέα αίθουσα για την εκδίκαση των υποθέσεων του Μονομελούς Πλημ. Ηρακλείου της 8-10-2021 στο ακροατήριο του πρώτου ορόφου του  Ειρηνοδικείου Ηρακλείου επί της οδού Σμύρνης αρ. 26.