ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΑΠΟ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Συνημμένη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (εδώ) , που αφορά την διαδικασία και το πρόγραμμα δημοσίευσης Διαθηκών (για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021) , όπως θα γίνεται από 1ης Νοεμβρίου 2021, μετά από απόφαση του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου