ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΔΡΩΝ

Λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και μέχρι επίτευξης της ομαλής λειτουργίας των Πολιτικών τμημάτων εδρών (Τακτική και Ειδική Διαδικασία), που προέκυψε από την αποχώρηση για συνταξιοδότηση υπαλλήλων, από 01-11-2021, το ωράριο για την εξυπηρέτηση κοινού και δικηγόρων θα περιοριστεί από 10.00 έως 13.00.

Εκ της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Ηρακλείου