ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δείτε εδώ την προκήρυξη που αφορά το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Συνημμένη η αίτηση εδώ και η σχετική υ.δ. εδώ