Διορισμός Προσωρινού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

Οι κ. συνάδελφοι που επιθυμούν να διοριστούν σε θέση προσωρινού κηδεμόνα της σχολάζουσας κληρονομιάς του Κοπανέλου Δημητρίου του Ιωάννη, παρακαλούνται να το δηλώσουν στη γραμματεία του Δ.Σ.Η. έως παρασκευή 05.07.2013 και ώρα 13:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα: