Αποχή Δικηγόρων Δ.Σ.Η. από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών (02.11.21)

Με την με αρ.121/2-11-2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΗ έγινε δεκτή η εισήγηση της Ολομέλειας των ΔΣ Ελλάδος με την οποία παρατείνεται η αποχή των δικηγόρων , μέχρι 31.12.2021 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο που καθορίστηκε, από την Συντονιστική Επιτροπή λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί, δεδομένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ          ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ