ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σε εκτέλεση της από 30-07-2021 Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που υπεγράφη μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Φορέα «Ελληνικό  Κτηματολόγιο» και αφορά στη συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών προς τον Φορέα από Δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για τον νομικό έλεγχο εγγραπτέων πράξεων και τη νομική υποστήριξη των συναλλασσόμενων σε Κτηματολογικά Γραφεία, καλούνται οι συνάδελφοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, με αντικείμενο τη νομοθεσία του Εθνικού Κτηματολογίου, τη λειτουργία των υπηρεσιών των Κτηματολογικών Γραφείων και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ίδια Σύμβαση, να δηλώσουν συμμετοχή στο portal.olomeleia.gr μέχρι τις  15-11-2021.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Δικηγόρων-μελών του ΔΣΗ, εφόσον το επιθυμούν, στη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθήσει για την κατάρτιση Μητρώου Νομικών Εισηγητών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, τόσο για τον νομικό έλεγχο των εγγραπτέων πράξεων, όσο και για την επιτόπια υποστήριξη των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του εν λόγω Κτηματολογικού Γραφείου.

Σας γνωρίζουμε ότι για τον χρόνο διεξαγωγής (ημερομηνία έναρξης και διάρκεια) των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.