ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ.Η. 28-11-2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 28.11.2021 ΤΟΥ Δ.Σ.Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού συνήλθε σε κοινή συνεδρίαση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σήμερα, ημέρα Τετάρτη 24.11.2021 και ώρα 13:00’, προκειμένου να καθορίσει τους όρους και την διαδικασία των επερχόμενων αρχαιρεσιών της 28.11.2021 για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Η. και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 103 επ. του Ν. 4194/2014 (ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ), αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :

-Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από ώρα 07:00 έως ώρα 19:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και ειδικότερα στο ακροατήριο του Α’ Τριμελούς Πλημ/κείου στον 1ο όροφο.

- Στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου θα διενεργείται έλεγχος από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ασφαλείας, ο οποίος θα ελέγχει την τήρηση του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου εισόδου, όπως αυτό ισχύει δυνάμει της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ./72486/20.11.2021 (ΦΕΚ 5401 Τεύχος Β’). Προς διευκόλυνσή σας η εν λόγω ΚΥΑ αφορά την είσοδο των εισερχομένων υπό τις γνωστές προϋποθέσεις που ισχύουν για την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο μέχρι σήμερα (πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης, rapid- 48 ωρών- ή pcr-μοριακό τεστ -72 ωρών- στοιχεία ταυτοπροσωπίας). Σε περίπτωση ψηφοφόρων που για οποιονδήποτε λόγο αδυνατούν για πραγματικούς λόγους να εισέλθουν στο Δικαστικό Μέγαρο, η Εφορευτική Επιτροπή θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

- Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος παρακαλούνται οι συνάδελφοι να μην παραμένουν επί μακρόν εντός του Δικαστικού Μεγάρου και να αποχωρούν από αυτό το συντομότερο δυνατό. Τόσο κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας όσο και κατά την διάρκεια της διαλογής των ψήφων, αναφορικά με την παρουσία ατόμων εντός της αίθουσας ψηφοφορίας θα εφαρμοστούν αυστηρά οι διατάξεις του άρθρου 114 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ως άνω αποφάσεων. Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της υγείας των συναδέλφων μας είναι καθήκον όλων μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΗΣ Ν. ΡΟΖΑΚΗΣ