Πολτοποίηση Αρχείου Ειρηνοδικείου Χερσονήσου

Λόγω της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου και της συγχωνεύσεως αυτού στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και προς εξοικονόμηση χώρου στο τελευταίο Ειρηνοδικείο, το Ειρηνοδικείο Χερσονήσου σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην καταστροφή των παρακάτω κατά κατηγορία αναφερομένων δικογράφων τα οποία είναι άχρηστα και δεν ζητούνται:

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

1. Πρωτότυπα αγωγών, προτάσεις και σχετικά αποφάσεων διαδικασίας Τακτικής, Αυτοκινήτων, Ασφαλιστικών Μέτρων, Μισθωτικών Διαφορών, Μικροδιαφορών, Εργατικών Διαφορών, Πιστωτικών Τίτλων, Εκουσίας Δικαιοδοσίας μέχρι και του έτους 2000

 

2. Ματαιωθείσες αγωγές και αιτήσεις διαδικασίας Τακτικής, Αυτοκινήτων, Ασφαλιστικών Μέτρων, Μισθωτικών Διαφορών, Μικροδιαφορών, Εργατικών Διαφορών, Πιστωτικών Τίτλων, Εκουσίας Δικαιοδοσίας μέχρι και του έτους 2000

3. βιβλία κατάθεσης αγωγών και μικροδιαφορών μέχρι και του έτους 2000

4. Πινάκια Τακτικής Διαδικασίας και Ειδικής Πινακίου μέχρι και του έτους 2000

5. Αιτήσεις έκδοσης Πιστοποιητικών μέχρι και του έτους 2010

6. Προγράμματα, εκθέσεις Πληστηριασμών και ευρετήρια κατασχέσεων μέχρι και του έτους 2007

7. Βιβλία Απογράφων διαταγών Πληρωμής μέχρι και του έτους 2000

8. Βιβλία Απογράφων πολιτικών αποφάσεων μέχρι και του έτους 2000

9. Εισερχόμενα και Εξερχόμενα έγγραφα μέχρι και του έτους 2007

10. Εκθέσεις και πράξεις μέχρι και του έτους 2007

11. Εφέσεις μέχρι και του έτους 1992

12. Δηλώσεις τρίτου μέχρι και του έτους 1992

13. Τετράδια Τήρησης πρακτικών μέχρι και του έτους 2007

14. Διαταγές Πληρωμής μετά των σχετικών βιβλίων κατάθεσης και δημοσίευσης μέχρι και του έτους 2000

15. Στατιστικοί πίνακες μέχρι και του έτους 2000

16. Επιθεωρήσεις Ληξιαρχείων έως του 2000

17. Καταστάσεις ταχυδρομείου-αλληλογραφίας μέχρι και του έτους 2007

18. Έντυπα και βιβλία που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από το Ειρηνοδικείο

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ

Δικογραφίες και αποφάσεις αντιμωλία καταδικαστικές, ερήμην καταδικαστικές, αναβλητικές και λοιπές περιπτώσεις μέχρι και του έτους 2006

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι την 28.09.2013 να προσέλθουν στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου προς παραλαβή των παραπάνω σχετικών κλπ που βρίσκονται στις δικογραφίες των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων τα οποία μετά την παραπάνω ημερομηνία θα καταστραφούν όπως ορίζει ο νόμος