Ανακοίνωση για διακοπή συνεδριάσεων 2 & 6 Νοεμβρίου 2021

Κατόπιν άτυπης ενημέρωσης του Πρωτ/κείου Ηρακλείου σας γνωστοποιούμε ότι: Οι συνεδριάσεις του Μον/λούς Πλημ/κείου της 2/11/2021 και 6/11/2021 θα διακοπούν κατά την έναρξη τους . Πιθανές ημερομηνίες συνεδριάσεως οι :10/12/2021 και 17/12/2021 αντίστοιχα στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

Από τη γραμματεία του Δ.Σ.Η.