ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΣΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Κατόπιν άτυπης ενημέρωσης του Πρωτ/κείου Ηρακλείου σας γνωστοποιούμε ότι:

Οι συνεδριάσεις του Μον/λούς Πλημ/κείου της 2/12/2021 και 6/12/2021 ενδέχεται να διακοπούν κατά την έναρξη τους .

Πιθανές ημερομηνίες συνεδριάσεως οι :10/12/2021 και 17/12/2021 αντίστοιχα στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.