ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΫΛΟΥ ΣΥΝAINETIKOY ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ GOV.GR

Ενημερώνουμε τους συναδελφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B' 6390/31.12.2021 η υπ' αριθμ. 70057οίκ/ 23-12-2021 ΚΥΑ με την οποία τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Επισυνάπτεται (εδώ) το  ΦΕΚ στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία.