Νέος Κώδικας Δικηγόρων

Δείτε το πλήρες κείμενο του Νέου Κώδικα Δικηγόρων εδώ