Ανακύκλωση Αρχείου Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Οι κ. Συνάδελφοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά τους έγγραφα από το Αρχείο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Πολιτικό- Ποινικό) έως 17.11.2013 λόγω καταστροφής- ανακύκλωσης. Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδω