Εκποίηση άχρηστου αρχειακού υλικού του Ειρηνοδικείου

Με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίστηκε η εκποίηση του άχρηστου αρχειακού υλικού του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. Δείτε εδώ το κείμενο της απόφασης