Εκκρεμείς υποθέσεις σε βάρος του Ο.Κ.Χ.Ε.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας "Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε."