Χρήση φωτοτυπικών αντιγράφων κατά τις συναλλαγές με τα Υποθηκοφυλακεία

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας "Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε."