Ενημέρωση για συνεδριάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι α) η συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου κατά την δικάσιμο της 2/6/2022 ενδέχεται να διακοπεί αμέσως μετά την έναρξή της, με απόφαση που θα ληφθεί και θα ανακοινωθεί από το Δικαστήριο, λόγω ελλείψεως αιθουσών στο Δικαστικό Μέγαρο, η δε πιθανή ημερομηνία συνεδριάσεως μετά την διακοπή είναι η 3/6/2022, ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα του Α’ Τριμελούς Πλημ/κείου, και β) για τον ίδιο λόγο, η συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου κατά την δικάσιμο της 6/6/2022 ενδέχεται να διακοπεί αμέσως μετά την έναρξή της, με απόφαση που θα ληφθεί και θα ανακοινωθεί από το Δικαστήριο, η δε πιθανή ημερομηνία συνεδριάσεως μετά την διακοπή είναι η 17/6/2022, ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα του Α’ Τριμελούς Πλημ/κείου.

Εκ της Γραμματείας