ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Δείτε εδώ τη με Αριθμ.πρωτ.:14624/23.5.2022 προκήρυξη της  ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για πρόσληψη τεσσάρων (4) Δικηγόρων με σχέση έμμισθης  εντολής