168/2022 Πράξη της Αναπληρούσας τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου

Δείτε εδώ τη με αρ. 168/2022   Πράξη της Αναπληρούσας τον Διευθύνοντα  το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου  σχετικά  με τη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου  από 15-07-2022  και ώρα 06:00 έως και την  25-07-2022   και ώρα 06:00.