ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΣΗ (Κατ'αρθ.95 παρ.5 του Κώδικα Δικηγόρων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι κατόπιν της από 1-7-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δ.Σ.Η. και της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Δ.Σ.Η. η δικηγόρος Ηρακλείου Ξένια Καραταράκη είναι από 1-8-2022 η νέα συνεργάτιδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλες και όλους τους καθ’ όλα άξιους συναδέλφους που υπέβαλαν αίτηση ενδιαφέροντος τιμώντας με τον τρόπο αυτό το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, ιδιαιτέρως δε τη συνάδελφο Έρη Λυπάκη για τις υπηρεσίες που παρείχε στον Σύλλογο μέχρι σήμερα.

Εκ του ΔΣΗ