ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΑΔΗ

                                                                                                      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

   Ανακοινώνεται ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Λ.Ε.Α.Δ. Ηρακλείου για την τριετία 2014-2017, θα διενεργηθούν την Κυριακή 23-2-2014, από ώρα 07:00 έως 19:00, στην μεγάλη αίθουσα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στο δικαστικό μέγαρο.
   Δικαίωμα ψήφου έχουν οι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Λ.Ε.Α.Δ.Η. μέχρι την 12η - 2- 2014, ημέρα Τετάρτη.
   Για την υποβολή υποψηφιότητας μελών απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση, στη γραμματεία του Λ.Ε.Α.Δ.Η., Ζωγράφου 7, 1ος όροφος, μέχρι την 24:00 ώρα της 12ης - 2 - 2014, ημέρα Τετάρτη.
Ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.Δ.Η.
    ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ